Saturday, 3 March 2012

China MyPhone TV81 Duo INSERT SIM DONE 100%

1st….eto po Insert Sim…

2nd….eto po ang screenshot kung saan nakakabet ang SimS0cket, at kung saan ko tinanggal….3rd….at dito po naman makikita ang DAMAGE TERMINAL,at ang Pinag.kunan ko ng Parts…
4th….eto po ang result pagkatapos ng Process….
Hawak ko na sa aking mga kamay ang Tagumpay….hehehe
5th….and here is my FINISH PRODUCT….

0 comments:

Post a Comment

Please Do Not Spam.Our Blog.Spam Comments Will Be Removed Immediately